Hỗ trợ VietQR
Bạn muốn tích hợp VietQR vào một nền tảng nào đó? Hãy xem trước danh sách này, có thể đã có lập trình viên khác đã tích hợp trước đó.

Nền tảng làm website thương mại điện tử

STT
Nền tảng
Tên gọi
Mã nguồn
Chú thích
1
Wordpress
  • Wocommerce
  • EDD
2
WHMCS
3
Nukeviet
Github
4
Haravan
Đang phát triển
5
Sapo
Đang phát triển
6
Magento
Đang phát triển
đang cập nhật ...