Tìm đối tác lập trình
Nếu bạn là một lập trình viên có khả năng tích hợp VietQR vào các hệ thống phần mềm đang có. Chúng tôi cần bạn.
Nhằm truyền bá rộng rãi VietQR vào đời sống. Chúng tôi cần sự hỗ trợ của các bạn lập trình viên có kinh nghiệm và khả năng tích hợp VietQR vào các hệ thống phần mềm đang có. Bao gồm :
  • Các Open Source Ecommerce : Woocommerce, Magento
  • Các SAAS về POS / Ecommerce : Sapo, Haravan, Shopify
  • Các phần mềm bảng tính : Excel , Google Sheet, Airtable
  • Hoặc bất kì hệ thống phần mềm nào đang hoạt động mà bạn phụ trách.
  • Cũng như bất kì ý tưởng phần mềm nào mới...
Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một giới hạn truy cập API mức độ cao cộng với các hỗ trợ về mặt kĩ thuật để bạn có thể xây dựng giải pháp của mình nhanh nhất.
Liên hệ với chúng tôi qua email [email protected]
Copy link