Nhảy tới nội dung

Bắt đầu

TẠO MÃ VIETQR CỦA BẠN

https://img.vietqr.io/image/<BANK_ID>-<ACCOUNT_NO>-<TEMPLATE>.png

mẹo

Sử dụng dấu gạch "-" để phân cách.

Ví dụ:

https://img.vietqr.io/image/vietinbank-113366668888-compact.jpg

Xem chi tiết về cú pháp Quick Link

2. Thêm số tiền và nội dung

Bằng cách thêm tham số vào Quick Link

?amount=<AMOUNT>&addInfo=<DESCRIPTION>&accountName=<ACCOUNT_NAME>

Ví dụ:

https://img.vietqr.io/image/vietinbank-113366668888-compact2.jpg?amount=1000&addInfo=dong%20qop%20quy%20vac%20xin&accountName=Quy%20Vac%20Xin%20Covid

3. Tùy chỉnh QR Template

Để sử dụng Quick Link trong các dự án chính thức, bạn cần phải tạo một template VietQR của riêng mình, bằng cách:

  • Truy cập my.vietqr.io và đăng kí 1 tài khoản mới
  • Tạo một template mới
  • Lựa chọn chủ đề, cập nhật logo, chỉnh sửa màu sắc cho phù hợp với thương hiệu của bạn
  • Thay tham số <TEMPLATE> trong Quick Link bằng mã ID của template vừa tạo

my.vietqr.io

4. Tích hợp vào ứng dụng/web của bạn

Bên cạnh QuickLink, bạn còn có thể sử dụng các giao diện cổng thanh toán đã được xây dựng sẵn.

vietqr gateway