Trang chủ
VietQR.IO cung cấp API tạo mã VietQR theo tiêu chuẩn mở của Napas. VietQR là tiêu chuẩn quốc gia về mã QR chuyển khoản liên ngân hàng đã được chấp nhận bởi 50+ ngân hàng Việt Nam.
API v1.1 đã phát hành vào 22/10/2021 với các cải tiến:
  • Nội dung chuyển khoản tăng từ 25 kí tự lên 40 kí tự.
  • Tốc độ API tạo mã QR đã tăng gấp đôi do ko cần phải call qua server vietqr.net
  • Hỗ trợ thêm logo vào mã QR.
  • Fix bug một số mã QR (gen từ VietQR.net) không thể quét được.

BẮT ĐẦU NÀO....

Bạn hãy thử click vào cái link này:
BÙM!!! Một bức ảnh Mã QR kích thước 540x540 đã được tạo ra.
Bạn hãy móc điện thoại ra, mở một App ngân hàng phổ biến như Vietinbank, Vietcombank ... và chọn tính năng chuyển tiền quét mã QR sau đó quét thử cái mã này.
... Phép màu xảy ra, tất cả các thông tin: tên ngân hàng, số tài khoản, số tiền, nội dung chuyển tiền được được tự động nhập liệu, và bạn chỉ cần bấm nút Chuyển tiền & xác nhận là ngay lập tức thành công đóng góp 790.000 VND cho Quỹ Vacxin phòng chống Covid. Xin thay mặt Đảng, Nhà Nước, và Nhân Dân, cảm ơn bạn đã đóng góp!!!
Tiếp tiếp, nếu 790.000 là hơi ít, bạn muốn tạo mã 7.900.000 VND thì sao, đơn giản là chỉnh lại cái URL, thêm một số 0, 79000thành 7900000, và đây, bạn đã có một đường link tạo mã QR để ủng hộ 7.900.000 VND :
Hoàn toàn tương tự khi bạn muốn tạo một QR để chuyển qua ngân hàng khác, nội dung chuyển tiền khác, bạn chỉ cần sửa trong đường link là được.
Mẹo: %20 trên link tương ứng với khoảng trắng trong nội dung chuyển tiền. "Gop%20Quy%20VACXIN" thì sẽ tạo mã QR có nội dung chuyển tiền là : "Gop Quy VACXIN"
ĐƠN GIẢN CHƯA!!!
Muốn tìm hiểu sâu hơn về cấu trúc link tạo mã QR? Bạn có thể xem thêm ở mục Link tạo file ảnh QR nhanh
Đang lăn tăn API này hoạt động đủ ổn định không? Uptime của VietQR.io đang là 99.99%. Bạn có thể xem lịch sử trạng thái Uptime của API trong 90 ngày gấn nhất tại link VietQR Uptime Status
Muốn hiểu tại sao tác giả cung cấp API này miễn phí? Bạn có thể xem tại mục Hỏi & Đáp

CHUYÊN NGHIỆP HƠN THÌ ...

Dùng CURL gọi thử API:
1
curl --location --request POST 'https://api.vietqr.io/v1/generate' \
2
--header 'x-client-id: your-domain.com' \
3
--header 'x-api-key: we-l0v3-v1et-qr' \
4
--header 'Content-Type: application/json' \
5
--data-raw '{
6
"accountNo": "113366668888",
7
"accountName": "QUY VAC XIN PHONG CHONG COVID",
8
"acqId": "970415",
9
"addInfo": "Ung Ho Quy Vac Xin",
10
"amount": "79000",
11
"format": "vietqr_net"
12
}'
Copied!
Nhận được phản hồi JSON như sau:
1
{
2
"code": "00",
3
"desc": "Gen VietQR successful!",
4
"data": {
5
"acqId": "970415",
6
"accountName": "QUY VAC XIN PHONG CHONG COVID",
7
"qrDataURL": "data:image/png;base64,QRCODE_BASE_64_HERE"
8
}
9
}
Copied!
Và cách để bạn xem thành quả:
Copy trường qrDataURL paste lên trình duyệt để thấy ngay kết quả hình ảnh QR đã được tạo ra:
Phương pháp tạo file ảnh QR nhanh là một cách nhanh để tạo mã QR. Tuy nhiên, phương pháp này không xác thực được người sử dụng API nên có thể bị lạm dụng (trong tương lai). Để đảm bảo cho API tạo mã của bạn được hoạt động ổn định, thì Vietqr.io khuyến cáo bạn sử dụng API POST có đính kèm x-client-key.
Bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về API này? Xem thêm mục API tạo mã QR

MUỐN TÙY BIẾN CÁCH TRÌNH BÀY MÃ QR THÌ ...

Bạn có thể tùy chỉnh tham số gửi lên để API trả về các mẫu trình bày mã QR khác nhau, đủ các kích thươc. VietQR.io đang có 5 mẫu trình bày và sẽ tiếp tục còn tăng lên trong tương lai.

Mẫu full (vietqr_net)

Mẫu gọn hơn (vietqr_net_2)

Chỉ bao gồm mã QR (qr_only)

Chỉ trả về mã QR dạng văn bản (Text)

00020101021238560010A0000007270126000697041501121133666688880208QRIBFTTA53037045405790005802VN62140810VACXIN10796304D53D

MUỐN TÙY BIẾN HƠN NỮA ...

Chúng tôi đang phát triển một công cụ thiết kế mẫu QR Online hoạt động tại đường link https://app.vietqr.io cho phép bạn tạo sẵn các mẫu trình bày độc đáo và duy nhất, và có thể gọi API để tạo hàng loạt mã QR theo mẫu trình bày bạn đã thiết kế.
Last modified 3d ago