Trang chủ

VietQR là tiêu chuẩn quốc gia về mã QR ngân hàng. Mã VietQR được chấp nhận bởi 50 ngân hàng Việt Nam. Website này, VietQR.IO, cung cấp giải pháp tạo mã VietQR tự động bằng API.

BẮT ĐẦU NÀO....

Bạn hãy thử click vào cái link này : https://api.vietqr.io/Vietinbank/113366668888/790000/Gop%20Quy%20VACXIN/vietqr_net.jpg?accountName=Quy%20Phong%20Chong%20Vacxin%20Covid

BÙM!!! Một bức ảnh Mã QR kích thước 540x540 đã được tạo ra.

Bạn hãy móc điện thoại ra, mở một App ngân hàng phổ biến như VCB, ACB, Vietinbank... và chọn tính năng chuyển tiền quét mã QR sau đó quét thử cái mã này.

... Phép màu xảy ra, tất cả các thông tin: tên ngân hàng, số tài khoản, số tiền, nội dung chuyển tiền được được tự động nhập liệu, và bạn chỉ cần bấm nút Chuyển tiền & xác nhận là ngay lập tức thành công đóng góp 790.000 VND cho quỹ Vacxin. Xin thay mặt Đảng, Nhà Nước, và Nhân Dân, cảm ơn bạn đã đóng góp!!!

Tiếp tiếp, nếu 790.000 là hơi ít, bạn muốn tạo mã 7.900.000 VND thì sao, đơn giản là chỉnh lại cái URL, sửa thêm một số 0, 79000thành 7900000 , và đây link này là để ủng hộ 7.900.000 VND https://api.vietqr.io/Vietinbank/113366668888/7900000/Gop%20Quy%20VACXIN/vietqr_net.jpg?accountName=Quy%20Phong%20Chong%20Vacxin%20Covid

Hoàn toàn tương tự khi bạn muốn tạo một QR để chuyển qua ngân hàng khác, nội dung chuyển tiền khác. chỉ cần sửa trong nội dung link là được

Mẹo: %20 trên link tương ứng với khoảng trắng trong nội dung chuyển tiền. "Gop%20Quy%20VACXIN" thì sẽ tạo mã QR có nội dung chuyển tiền là : "Gop Quy VACXIN"

ĐƠN GIẢN CHƯA!!!

Muốn tìm hiểu sâu hơn về cấu trúc link tạo mã QR? Bạn có thể xem thêm ở mục Link tạo file ảnh QR nhanh

Muốn chắc chắn API này hoạt động đủ ổn định không? Bạn có thể xem lịch sử trạng thái Uptime của API trong 90 ngày gấn nhất tại link VietQR Uptime Status

Muốn tìm hiểu về lý do tại sao tác giả cung cấp API này miễn phí? Bạn có thể xem tại mục Hỏi & Đáp

CHUYÊN NGHIỆP HƠN MỘT CHÚT THÌ...

Dùng CURL gọi thử API:

curl --location --request POST 'https://api.vietqr.io/v1/generate' \
--header 'x-client-id: your-domain.com' \
--header 'x-api-key: we-l0v3-v1et-qr' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"accountNo": "113366668888",
"accountName": "QUY VAC XIN PHONG CHONG COVID",
"acqId": "970415",
"addInfo": "Ung Ho Quy Vac Xin",
"amount": "79000",
"format": "vietqr_net"
}'

Nhận được phản hồi JSON như sau:

{
"code": "00",
"desc": "Gen VietQR successful!",
"data": {
"acqId": "970415",
"accountName": "QUY VAC XIN PHONG CHONG COVID",
"qrDataURL": "data:image/png;base64,QRCODE_BASE_64_HERE"
}
}

Và cách để bạn xem thành quả:

Copy trường qrDataURL paste lên trình duyệt để thấy ngay kết quả hình ảnh QR đã được gen.

Bạn có thể tùy chỉnh tham số gửi lên để API trả về các kiểu trình bày mã QR khác nhau, đủ các kích thươc. VietQR.io đang có 5 kiểu trình bày và sẽ tiếp tục còn tăng lên trong tương lai.

Phương pháp tạo file ảnh QR nhanh là một cách nhanh để tạo mã QR. Tuy nhiên, phương pháp này không xác thực được người sử dụng API nên có thể bị lạm dụng. Để đảm bảo cho API tạo mã của bạn được hoạt động ổn định, thì Vietqr.io khuyến cáo bạn sử dụng API POST có đính kèm x-client-key.

Bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về API này? Xem thêm mục API tạo mã QR