Trang chủ
VietQR.IO cung cấp API tạo mã VietQR theo tiêu chuẩn mở của Napas. VietQR là tiêu chuẩn quốc gia về mã QR chuyển khoản liên ngân hàng đã được chấp nhận bởi 50+ ngân hàng Việt Nam.

TẠO MÃ VIETQR CỦA BẠN

https://img.vietqr.io/image/<BANK_ID>-<ACCOUNT_NO>-<TEMPLATE>.png
Sử dụng dấu gạch "-" để phân cách.
Ví dụ:
Xem chi tiết về cú pháp Quick Link

2. Thêm số tiền và nội dung

Bằng cách thêm tham số vào Quick Link
?amount=<AMOUNT>&addInfo=<DESCRIPTION>&accountName=<ACCOUNT_NAME>
Ví dụ:

3. Tùy chỉnh QR Template

Để sử dụng Quick Link trong các dự án chính thức, bạn cần phải tạo một template VietQR của riêng mình, bằng cách:
  • Truy cập my.vietqr.io và đăng kí 1 tài khoản mới
  • Tạo một template mới
  • Lựa chọn chủ đề, cập nhật logo, chỉnh sửa màu sắc cho phù hợp với thương hiệu của bạn
  • Thay tham số <TEMPLATE> trong Quick Link bằng mã ID của template vừa tạo

4. Tích hợp vào ứng dụng/web của bạn

Bên cạnh QuickLink, bạn còn có thể sử dụng các giao diện cổng thanh toán đã được xây dựng sẵn.

Last modified 6mo ago