Cổng thanh toán
Bạn có thể tích hợp VietQR vào các nền tảng thương mại điện tử phổ biến bằng các plugin chúng tôi và cộng đồng đã xây dựng sẵn
Một số nền tảng đã có giải pháp tích hợp VietQR xây dựng sẵn, bạn có thể sử dụng nhanh chóng
Copy link