🪄
Quick Link
Cách bạn tạo nhanh một mã QR dựa vào việc tạo một đường dẫn URL theo cú pháp quy ước

Cú pháp Quick Link

Cú pháp đầy đủ của Quick Link bao gồm 6 thành phần.
https://img.vietqr.io/image/<BANK_ID>-<ACCOUNT_NO>-<TEMPLATE>.png?amount=<AMOUNT>&addInfo=<DESCRIPTION>&accountName=<ACCOUNT_NAME>
Ví dụ:

Quy ước chi tiết

1. <BANK_ID>

<BANK_ID> có thể là :
Ví dụ ngân hàng Vietinbank có mã BIN là 970415, và thường được gọi là Vietinbank , Napas quy ước tên viết tắt là ICB thì chúng ta có thể sử dụng BANK_ID là 970415 hoặc Vietinbank hoặc ICB đều được.
Tra cứu danh sách BIN(bin)/ tên thường gọi (short_name) / tên viết tắt (code) của các ngân hàng bằng API danh sách ngân hàng

2. <ACCOUNT_NO>

Số tài khoản người nhận tại ngân hàng thụ hưởng.
Số tài khoản người nhận quy ước bao gồm chữ hoặc số, tối đa 19 kí tự.
Mục số tài khoản còn hỗ trợ biệt danh tài khoản (Alias Name) hoặc Số tài khoản định danh (Virtual Account Number)

3. <TEMPLATE>

<TEMPLATE> quy định ID của template. Template là hình thức trình bày của file ảnh chứa mã VietQR.
Các template của VietQR kế thừa từ 3 theme gốc là :
Theme
Size
ý nghĩa
compact2
540x640
Bao gồm : Mã QR, các logo , thông tin chuyển khoản
compact
540x540
QR kèm logo VietQR, Napas, ngân hàng
qr_only
480x480
Trả về ảnh QR đơn giản, chỉ bao gồm QR
Để sử dụng Quick Link trong các dự án chính thức, bạn sẽ cần phải tạo một template mới cho riêng mình , kế thừa từ các theme gốc này

4. <AMOUNT>

<AMOUNT> quy định số tiền chuyển khoản
Số tiền chuyển khoản phải là một số dương và tối đa 13 chữ số.

5. <DESCRIPTION>

<DESCRIPTION> quy định nội dung chuyển khoản.
Nội dung chuyển khoản bao gồm tối đa 50 chữ cái, không bao gồm các kí tự đặc biệt.

6. <ACCOUNT_NAME>

<ACCOUNT_NAME> quy định tên người thụ hưởng hiển thị lên file ảnh VietQR. Trường này không nằm trong tiêu chuẩn tạo mã VietQR.