Tích hợp VietQR vào Haravan
Tích hợp VietQR vào Haravan với chỉ vài click cài đặt

Bước 1: Tạo phương thức thanh toán Vietqr

Vào admin store haravan của bạn và thực hiện
Tạo phương thức thanh toán mới
Lưu ý: Khi đặt tên phương thức thanh toán phải chứa từ vietqr (Không phân biệt hoa thường)

Bước 2: Thực hiện thêm code vào trang thanh toán

<script src="https://vn.csscdn.net/casso-pay/haravan.js?bank_name=vpbank&account_number=790967023427&account_name=Nguyen Huu Hao&prefix=DH">
</script>
Sao chép code này và sửa lại theo thông tin của bạn
Sau khi sửa xong thì vào trang thanh toán để thêm code vào
Dán code vào mục xử lý đơn hàng và ấn lưu
Kết quả sau khi thanh toán