Tích hợp VietQR vào Sapo
Tích hợp VietQR vào Sapo với chỉ vài click cài đặt

Bước 1: Tạo phương thức thanh toán Vietqr

Vào admin store Sapo của bạn và thực hiện
Tạo ra phương thức thanh toán vietqr

Bước 2: Thực hiện thêm code vào trang thanh toán

<script src="https://vn.csscdn.net/casso-pay/sapo.js?bank_name=vpbank&account_number=790967023427&account_name=Nguyen Huu Hao&prefix=DH">
</script>
Sao chép code này và sửa lại theo thông tin của bạn
Sau khi sửa xong thì vào trang thanh toán để thêm code vào
Kết quả sau khi thanh toán